Statement of Persons Nominated

Ward Gogledd Coed Duon / Blackwood North Ward

 

Statement of Persons Nominated

Datganiad pobl sydd wedi’u henwebu

Statement of persons nominated (Blackwood North by-election)

 

Local government election / Etholiad llywodraeth leol
Name of ward:

Enw’r ward:

Gogledd Coed Duon / Blackwood North
The following people have been or stand nominated for election to this division. Those who no longer stand nominated have a comment in the right hand column.

Mae’r bobl a ganlyn wedi’u henwebu i sefyll i’w hethol i’r adran hon. Mae yna sylw yn y golofn ar y dde ynglŷn â’r rheiny nad ydynt mwyach yn sefyll.

 

Candidate name

Enw’r ymgeisydd

Address of candidate

Cyfeiriad yr ymgeisydd

Description of candidate

Disgrifiad o’r ymgeisydd

Reason why candidate no longer nominated

Rheswm pam nad yw’r ymgeisydd wedi’i (h)enwebu mwyach

CLARK

Cathrine

61 Blacksmith Close

Oakdale

Blackwood

Gwent

NP12 0BP

 Welsh Conservative Party Candidate
EDWARDS

George

34 Pencoed Avenue

Blackwood

NP12 3LD

Independent
LANCASTLE

Jane

36 Beaumaris Way

Grove Park

Blackwood

Gwent

NP12 1DE

Plaid Cymru –

The Party of Wales

 

Date: 9 April, 2021

Printed and published by the

Returning Officer

Gilfach House,

William Street

Gilfach

Bargoed

CF81 8ND

Dyddiedig: 9 Ebrill, 2021

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y

Swyddog Canlyniadau,

Tŷ Gilfach

Stryd William,

Gilfach,

Bargoed,

CF81 8ND.