Notice Board

The link below is for the Welsh Blood Service

 

WELSH BLOOD SERVICE POST

 | Welsh Blood are looking for new and existing blood donors in Caerphilly!

   | Bryn Meadows – 5 June

 | Please click here to book: https://wbs.wales/BwoodTownCouncil

 | Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn chwilio am roddwyr gwaed newydd a phresennol yng Caerffili!

   | Bryn Meadows – 5 Mehefin

 | Cliciwch yma i drefnu apwyntiad: https://wbs.wales/BwoodTownCouncil